Eerder stoppen met werken. Hoe betaal ik dat?

Eerder stoppen met werken, hoe betaal ik dit?

Veel werknemers praten erover, eerder stoppen met werken. Maar kan dat wel? En meteen gevolgd door de vraag: “kan ik dat wel betalen?”
Het goede nieuws is dat veel pensioenregelingen het mogelijk maken om voor je officiële pensioendatum te stoppen met werken. Maar er is ook minder goed nieuws. Dit kost geld!

Hoeveel geld je nodig hebt om eerder te stoppen hangt af van wat je wilt. Wil je, als je eenmaal gestopt met werken, net zoveel geld binnenkrijgen als tijdens je werkzame periode? Of ga je ervan uit dat een percentage van je inkomen uit loondienst ook volstaat?
Veel mensen weten niet goed hoeveel inkomen ze als gepensioneerde nodig hebben. Daarom is het eerst handig te bedenken welk uitgavenpatroon en welke inkomstenbronnen je nog hebt als je eenmaal stopt. En dan wordt het rekenen.
Maar, snap je het pensioenoverzicht van het Pensioenfonds wel? En wanneer krijg je AOW? En waar moet je rekening mee houden als je nog niet de leeftijd voor AOW hebt en toch niet teveel in inkomen achteruit wil gaan? De Senior-Coach-Parkstad kan je hiermee helpen. Inzicht bieden en de keuzemogelijkheden overzichtelijk op een rij zetten. En je zo helpen je eigen keuze te maken!

Want: hoe kom je aan geld?
Als je weet wat je nodig hebt, is de volgende vraag: hoe kom ik aan dat geld?
Soms kun je een regeling treffen met je werkgever of wellicht kom je in aanmerking voor een collectieve oplossing (bijvoorbeeld tijdens een reorganisatietraject bij je werkgever). Ook zijn er individuele spaarmogelijkheden.

De Senior-Coach-Parkstad zet een aantal mogelijkheden kort op een rij:

1) financiële regeling met jouw werkgever. Tot nu toe zit daar een fiscale boete op voor je werkgever waardoor de regeling niet zo aantrekkelijk is. Maar met het pensioenakkoord van juni 2019 verdwijnt die boete grotendeels waardoor het ook voor werkgevers (met name in de zware beroepen) eenvoudiger wordt zo’n afspraak met je te maken.

2) Generatiepact. In een aantal cao’s zijn afspraken gemaakt over een zogenaamd generatiepact. De precieze invulling verschilt per cao, maar de regeling komt erop neer dat je minder gaat werken terwijl je wel een aanzienlijk deel van je oorspronkelijk loon behoudt en je pensioenopbouw voor 100 procent op peil blijft. Check of er in jouw cao iets over is afgesproken of check bij jouw vakbond.

3) Deeltijdpensioen. Met deeltijdpensioen laat je je pensioen al eerder gedeeltelijk ingaan, terwijl je ook nog voor een deel blijft werken. Het is geen wettelijk recht, maar bij veel pensioenfondsen kan het wel. Je totale netto inkomen gaat er wel mee omlaag. En omdat je minder opbouwt zal het bedrag aan pensioen dat je na je officiële pensioendatum krijgt ook iets lager zijn.

4) Starten met een hogere uitkering en voor je AOW leeftijd met pensioen. Als je voor je AOW leeftijd met pensioen gaat krijg je een lager inkomen. De mist immers de uitkering uit AOW. Om dat te ondervangen, kun je eerst kiezen voor een hogere pensioenuitkering. Zodra je AOW ingaat, krijg je een lagere pensioenuitkering. Je betaalt dit zelf, want het komt uit jouw eigen pensioenpotje. Maar omdat de hogere uitkering tijdelijk is vallen de financiële gevolgen voor de rest van je pensioen veelal mee. Meestal kun je dit berekenen in een pensioenplanner. Hierbij hulp nodig? Bel gerust jouw Senior-Coach-Parkstad en ik help je graag bij het maken van de berekeningen.

5) Het opbouwen van een financiële buffer. Oftewel, sparen! Er zijn allerlei rekenprogramma’s waarin je kunt berekenen welk bedrag je moet opbouwen om zo je inkomen aan te vullen op het moment dat je (eerder) stopt met werken. Let op: op dit moment is het rendement op sparen nagenoeg nihil. Het gaat dan toch wel om serieuze bedragen die je moet opbouwen.

6) Pensioenbeleggen. Ben je nog jong(er) en heb je de tijd om een kapitaal op te bouwen, denk dan eens na over beleggen. Maar denk ook na of beleggen iets voor je is. Want je kunt je inleg (of een deel ervan) ook kwijtraken. Het verwacht rendement is echter ook hoger dan bij sparen. Kijk eens goed naar de mogelijkheden en maak desgewenst een afspraak met een financieel adviseur.

7) Lijfrente. Met een lijfrente maak je gebruik van fiscaal vriendelijk sparen of beleggen. Maar let op: je kunt een lijfrente kapitaal enkel inzetten voor vroegpensioen voor het bedrag dat je voor 1-1-2006 hebt opgebouwd (daarna werd wet aangepast). Alles wat daarna werd opgebouwd in een lijfrenteverzekering of een bankspaarproduct mag je niet gebruiken om eerder te stoppen met werken. Uiteraard profiteer je wel van een hogere pensioenuitkering. Maar er zitten wel haken en ogen aan deze producten. Ben je op zoek naar mogelijkheden, dan kan ik je helpen bij jouw zoektocht op internet.

8) Erven en schenken. Wellicht verwacht je een erfenis, maar daarop kun je nooit helemaal rekenen. Je weet nooit hoe oud iemand wordt en hoe de financiële situatie van de erflater en erfgenaam dan is. Ouders mogen ook schenken tijdens hun leven. Binnen de verschillende vrijstellingsgrenzen is dat fiscaal vaak vriendelijker dan erven. Meer hierover weten, de Senior-Coach-Parkstad kan je verwijzen naar een notaris.

Wil je meer weten, bel of mail de Senior Coach. 06-15484290 of info@senior-coach-parkstad.nl

Bekijk nog meer blogjes: